Aanmelden voor beschermde graven Molukse KNIL-veteranen in Tiel

Aanmelden voor beschermde graven Molukse KNIL-veteranen in Tiel

Een beschermde status voor graven van KNIL-veteranen

De gemeente biedt de mogelijkheid om graven een beschermde status te geven. Als een graf een beschermde status heeft mag niemand het zo maar verwijderen. De gemeente wordt dan eigenaar van het graf. Graven die een beschermde status hebben zijn vaak monumenten. Of graven van overledenen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van Nederland. De gemeente
Tiel heeft besloten de graven van overleden ex-KNIL-militairen en hun echtgenotes/partners die in 1951 in Nederland aankwamen een beschermde status toe te kennen.

Wilt u dat het graf van een overleden KNIL-veteraan een beschermde status krijgt? Hieronder leest u hoe u het graf hiervoor aanmeldt en hoe het dan verder gaat. Ook leest u welke afspraken de KNIL-werkgroep en de gemeente met elkaar gemaakt hebben.

Afspraken
Onderhoud van de graven:

 • Klein onderhoud – Het schoonhouden, kleine herstelwerkzaamheden aan het grafmonument (b.v. reparatie aan belettering en afbeeldingen of wildgroei aan eigen beplanting verwijderen) en het onderhoud van de grafbedekking zijn primair voor rekening van de (familie van) nabestaanden.
 • Groot onderhoud – De gemeente doet het groot onderhoud. Groot onderhoud is nodig als bijvoorbeeld de graven verzakken of een grafsteen kapot is gegaan.
 • Op de begraafplaats Papesteeg wordt een gedenkplaat geplaatst waarvan de tekst refereert naar het waarom van de beschermde graven voor deze Molukse KNIL-veteranen.
 • Een team van vrijwilligers uit de Molukse gemeenschap gaat zich bezig houden met periodiek toezicht op het beheer en onderhoud van de graven met een beschermde status.
  Om de tien jaar vindt er evaluatie plaats tussen de gemeente en een vertegenwoordiging vanuit de Molukse gemeenschap over de gemaakte afspraken. Gaat het goed dan worden de afspraken weer met tien jaar verlengd.

Aanmelding en aanwijzingsprocedure

Om te bewaken dat nabestaanden van alle hiervoor in aanmerking komende graven op de hoogte zijn van de mogelijkheid om zich aan te melden voor een beschermde status van hun overledene(n) is besloten de administratieve verwerking van de aanvragen centraal te laten verlopen via stichting Buah Hati.
Hier wordt een compleet overzicht bijgehouden van de graven waarvoor een aanmelding is ontvangen en de graven waarvoor dit (nog) niet is gebeurd. Na ontvangst en registratie van de ingevulde formulieren worden deze doorgestuurd naar de gemeente Tiel.

 • het legernummer van de KNIL-veteraan moet bekend zijn;
 • rechthebbenden van het graf zijn bekend en hebben toestemming gegeven voor de aanvraag;
 • de medewerker begraafplaatsen/monumentenzorg van de gemeente is belast met de afhandeling van de aanvraag;
 • als alle benodigde gegevens compleet zijn en kloppen, krijgt het graf de beschermde status. Dit legt de gemeente vast in een aanwijzingsformulier.
  Vanaf dat moment neemt de gemeente de grafrechten over. Staan er op dat moment nog rekeningen open om grafrechten te betalen? Die rekeningen hoeft u niet meer te betalen. Reeds betaalde grafrechten zullen niet worden terugbetaald.

Aanmeldingen kunnen op het digitale formulier worden ingevuld via deze link: Aanmeldformulier historisch beschermde graven Molukse KNIL-veteranen en hun huwelijkspartners in de gemeente Tiel (google.com) of op papier bij de stichting worden aangevraagd, ingevuld en ingeleverd.

Adres: Lambert Hendriksstraat 10 Tiel,
telefoon 0344-654099, e-mail: info@buahhati.nl

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met Vic Mailoa, telefoon 06-8312 4097, e-mail: vic4u@hotmail.com of met stichting Buah Hati, Benji Sariwating, telefoon 0344-654099, e-mail: info@buahhati.nl