Bezuiniging op Buah Hati

Bezuiniging op Buah Hati

De afgelopen weken heeft het bestuur van Buah Hati vernomen dat de Gemeente Tiel dient te bezuinigen. Buah Hati heeft op 10 november 2020 gebruik gemaakt van het inspreekmoment. Op 11 november 2020 is een alternatieve meerjarenbegroting van D66, CDA, GroenLinks, Christen Unie en ProTiel verworpen. Buah Hati vreest voor het behoud van de enige betaalde kracht en verschillende nadelige gevolgen in Tiel-West, maar blijft graag in gesprek met de Gemeente Tiel.

Bezuinigingen
De Gemeente Tiel dient te bezuinigen. De stijgende kosten voor jeugdzorg, het sociaal domein en de tegenvallende uitkeringen van de Rijksoverheid richting gemeente maken dit helaas noodzakelijk. Vijf van de zes oppositiepartijen – D66, CDA, Christen Unie, GroenLinks en ProTiel – vinden dat het college de verkeerde keuzes maakt en hebben daarom een alternatieve begroting ingediend.

Inspreekmoment
Buah Hati heeft op 10 november 2020 gebruik gemaakt van de inspraakavond van de Gemeenteraad. Bestuurslid Guus Werinussa zei die avond: “De voorgestelde korting op de subsidie voor de beroepskracht in de buurt is een korting van 30%. Samen met de subsidie om zaken als gas, licht en water te betalen betekent dit zelfs een korting van 40% op onze subsidie. Dit terwijl andere Tielse maatschappelijke organisaties ‘slechts’ 5% minder krijgen.”

Begrotingsraad
Tijdens de bespreking van de begroting in de Begrotingsraad kreeg Buah Hati bijval van D66. “Waar we straks de rekening van krijgen gepresenteerd is de wijkregisseur die er niet meer is, waar dagelijks contact met de buurtpreventieteams mee is, het buurtpreventieteam budget moet inleveren en wat te denken van Buah Hati die zelfs 30% inlevert,” aldus fractievoorzitter Ton Zuidema.

In gesprek blijven
Buah Hati vreest dat de enige betaalde functie, de opbouwwerker, op de tocht staat. Wij worden daarmee gedwongen om te moeten schrappen in de essentie van de taken waar we als organisatie voor staan en dat betreurt het bestuur. Buah Hati wacht nog altijd op een toelichting op de subsidiekorting en gaat graag in overleg om de subsidie van Buah Hati – en de gevolgen voor de organisatie en alle bewoners in Tiel-West en daarbuiten – te bespreken.

De alternatieve begroting van vijf oppositiepartijen is 11 november 2020 verworpen. De inbreng van Buah Hati tijdens de inspreekavond is hier terug te lezen.