Dementie programma Buah Hati

Dementie programma Buah Hati

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Bij mensen met een migratieachtergrond is de kans op dementie drie tot vier keer groter. In Tiel zijn we met een kerngroep vanuit Buah Hati betrokken bij het landelijk VWS programma ‘Samen Ouder Worden’ over het onderwerp mensen met een migratieachtergrond en dementie én bij het gemeentelijke project om Tiel een dementievriendelijke gemeente te maken.

In dit kader willen we als kerngroep, u graag uitnodigen voor een bijeenkomst over dementie. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over dementie en zullen we met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp, de wensen en behoeften vanuit de Molukse gemeenschap. We worden hierin begeleid en ondersteund door de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en het programma

Samen Ouder Worden’.

Het is een avondvullend programma vanaf 17.00 uur mét gezamenlijke maaltijd.

Welkom en opening

Korte film ‘Leven met Alzheimer’

Gezamenlijke maaltijd

Interactieve gesprekken over dementie

Afronding

Graag vragen we u zich aan te melden in verband met de catering voor de gezamenlijke maaltijd: info@buahhati.nl.

Dementie

Eén op de 5 mensen in Nederland krijgt dementie. Bij mensen met een migratieachtergrond is de kans op dementie 3 tot 4 keer groter dan bij Nederlandse ouderen. Het aantal ouderen zal de komende jaren in Nederland flink stijgen, ook onder ouderen met een migratieachtergrond. Naast dat mensen met een migratieachtergrond meer kans hebben op het krijgen van dementie, blijkt er bij verschillende migranten gemeenschappen veel onbekendheid te zijn over dementie, het ziekteverloop en hoe men het beste om kan gaan met iemand met dementie. Het onderwerp blijft geregeld onbesproken. Opvallend is ook dat ouderen met dementie bijna niet in beeld zijn bij de zorg. Dit terwijl het zorgen voor iemand met dementie zwaar kan zijn en over de tijd steeds meer vraagt van mantelzorgers. Echter zal het aantal mantelzorgers komende jaren dalen.

Daarbij combineren veel mantelzorgers het zorgen voor naaste(n) met een eigen gezin en werk. Velen weten niet dat er zorg en ondersteuning mogelijk is of waar men met vragen over zorg en ondersteuning terecht kan.

Landelijk programma Samen Ouder Worden en Buah Hati

Deze bijeenkomst over dementie komt voort uit het landelijk programma ‘Samen Ouder Worden’. Dit programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), is ook in Tiel gestart met in deze gemeente als onderwerp ‘mensen met een migratieachtergrond en dementie’. Verschillende migrantengroepen worden in dit programma betrokken en ook de Molukse gemeenschap is hiervoor benaderd. Vanuit Buah Hati is hierop positief gereageerd. Met een aantal mensen uit de Molukse gemeenschap die werkzaam zijn in de zorg en/of ervaring hebben met het zorgen voor iemand met dementie, is gestart met een werkgroep om dit onderwerp op te pakken. Als werkgroep zoeken we uit hoe het onderwerp leeft binnen de Molukse gemeenschap en wat de Molukse gemeenschap nodig hebben als het gaat om goede informatie, zorg en ondersteuning. Als werkgroep zien en ervaren we ook een toename van mensen met bovenmaatse geheugenverlies binnen onze gemeenschap en zouden we ouder worden, vergeetachtigheid en dementie bespreekbaar willen maken binnen de gemeenschap en met elkaar.

Gezien het aantal ouderen de komende jaren flink zal gaan stijgen en daarmee ook het aantal mensen met dementie, is de gemeente Tiel bezig te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Dat betekent ook aansluiten bij de verschillende migrantengroepen in Tiel op dit onderwerp. Buah Hati denkt in dit kader ook mee met de gemeente Tiel

Wilt u ook meer weten over dementie? Wilt u meepraten over het onderwerp? Wilt u alleen komen luisteren uit nieuwsgierigheid? Meldt u aan, u bent van harte welkom bij de bijeenkomst donderdagavond 14 april, er staat een bordje voor u klaar! Hoe aanmelden? Ook bovenaan zetten bij bijeenkomst?

Heeft u vragen over vergeetachtigheid en dementie, wilt u meer informatie over het landelijke programma in Tiel of de dementievriendelijke gemeente of wilt u misschien meedenken of heeft u ideeën? Neem gerust contact met ons op. Dit kan bij Meno Tomatala via 06-51034142 of per mail: meno_tomatala@hotmail.com.

Wilt u uw vraag, ervaring, eigen situatie of zorgen delen? Wilt u meer informatie over wat er is aan mogelijkheden voor zorg en/of ondersteuning, ook voor mantelzorgers ( mensen om de persoon met dementie heen) en waar u daarvoor terecht kunt? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan bij Meno Tomatala via 06-51034142 of per mail: meno_tomatala@hotmail.com.

We horen u graag!

Hartelijke groet,

Kernteam dementie Buah Hati

Samen Ouder Worden Tiel, MantelzorgNL