Activiteitenregeling Buah Hati

In Tiel en daarbuiten zijn vele uiteenlopende Molukse groepen en organisaties actief. Dit zijn vaak vrijwillige initiatieven. Er zijn initiatieven gericht op een specifieke activiteit, in een regio of Molukse wijk. Voor Buah Hati is het van belang dat Molukse Tielenaren zich op lokaal – en soms regionaal en landelijk – niveau verbinden.

Buah Hati ondersteunt de initiatieven van Molukkers. We informeren over actuele ontwikkelingen. We kunnen adviseren, maar we verbinden ook groepen en mensen. Om bepaalde activiteiten mogelijk te maken en groepen die zich vrijwillig inzetten zo min mogelijk op kosten te jagen, kan Buah Hati financieel bijdragen. Bijvoorbeeld wanneer een lezing wordt georganiseerd of een regionale bijeenkomst. In overleg met de opbouwwerker van Buah Hati kan je bekijken waar en hoe ondersteuning wenselijk is.

Ondersteuning nodig? 
Wil je een activiteit organiseren? Informeer bij Buah Hati hoe we jullie kunnen helpen en ondersteunen. Wellicht met een financiële bijdrage voor het organiseren van een activiteit? Of kunnen we op een andere manier bijdragen? Neem contact op met Buah Hati via info@buahhati.nl.

Het aanvragen van een financiële bijdrage kan via dit formulier door te mailen naar info@buahhati.nl. Vermeld dan als onderwerp: ‘Financiële ondersteuning’. De mogelijkheden en voorwaarden voor financiële ondersteuning zijn uitgewerkt in een kader, dat hier te vinden is.

Twijfel je of de aanvraag binnen het kader past? Zoek dan contact met Kaja Sariwating, bestuurslid bij Buah Hati (kaja@buahhati.nl).