Huiswerkbegeleiding en workshops leergedrag

Huiswerkbegeleiding en workshops leergedrag

In het voorjaar start Buah Hati een wekelijks huiswerkinloop voor kinderen van 11-14 jaar. Er verandert veel op school, zeker de overgang van basis- naar middelbare school is een belangrijke stap. Scholen doen veel moeite om kinderen hierin goed te begeleiden, maar dat lukt niet altijd. Thuis kan het echter voor kind en ouder soms lastig zijn om alle ontwikkelingen te volgen.

Hulp bij huiswerk

Buah Hati gaat kinderen huiswerkhulp bieden. Ook willen we aandacht besteden aan aparte jongens- of meidengroepen. De begeleiding wordt per vraag per kind geboden. Dus iedereen krijgt zoveel mogelijk persoonlijke aandacht. Ook worden aan ouders workshops gegeven over hoe je kinderen kunt helpen met hun huiswerk. Zo kunnen we het beste uit de leerlingen halen. En kunnen leerlingen op het juiste niveau hun school blijven volgen. En is de schooltijd een plezierige levensperiode voor kind en ouder.

Gedrag van leerlingen

Op de basisschool, hebben leerlingen te maken met grote groepen kinderen. De leerkracht richt zich op de gemiddelde leerling van de klas. Voor kinderen die moeilijker leren is minder tijd voor individuele uitleg. De problemen worden vaak zichtbaar bij lezen en rekenen. Leerlingen lopen hierdoor een achterstand op. Deze achterstand halen zij moeilijk in en blijven zowel op lagere als de middelbare school hier last van hebben.

Jongeren gaan naar de middelbare school in Tiel en omgeving, of volgen een MBO/HBO/WO. Jongeren in deze tijd vinden het moeilijk om zich te concentreren op hun huiswerk en het leerwerk (meer invloeden van buitenaf als social media, Netflix e.d.) Het niet maken van huiswerk draagt bij aan slechtere toets resultaten. Het ontbreekt aan vaardigheden en paraat hebben van kennis. De leerling vindt het moeilijker om de stof te blijven volgen in de klas en heeft geen motivatie meer om nog te gaan leren voor een toets.

Ouders

Ouders hebben een ondersteunende rol in het stimuleren van het leergedrag van hun kinderen. Ouders ervaren dit vaak als moeilijk. Hoe spreek je je kinderen positief aan? Hoe zorg je ervoor dat er een goede balans is tussen leren en het leuk hebben met elkaar? Wat doe je als je zoon/dochter leren absoluut niet ziet zitten? Hoe kun jij je kind het beste stimuleren en ondersteunen? Hoe voorkom je afstromen? (dat een kind naar een lager opleidingsniveau zakt)  Dit zijn enkele vragen waar veel ouders mee worstelen.

Aanmelden

Bij deze vorm van huiswerkbegeleiding worden huiswerkbegeleiders  ingezet. Om te weten hoeveel begeleiders we nodig hebben, vragen wij u uw kind nu aan te melden.

U kunt zich ook aanmelden voor de workshop ‘hoe help ik mijn kind met school? Aanmelden kan via info@buahhati.nlof bel 0344-654099.