“Ik hoop dat meer Molukkers zich straks verkiesbaar stellen, zelfs voor de Tweede Kamer”

“Ik hoop dat meer Molukkers zich straks verkiesbaar stellen, zelfs voor de Tweede Kamer”

In de Marinjo van februari/maart 2018 is aandacht geschonken aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen, in het bijzonder in de gemeente Tiel. Op 21 maart 2018 zijn in Tiel vier kandidaten met een Molukse achtergrond verkiesbaar. Stemgerechtigde Tielenaren kunnen hun stem  onder meer uitbrengen op dertiger Kaja Sariwating (GroenLinks, Nr.2) of op één van de drie 65+ers: Rolvo Manuhutu (GroenLinks, Nr.3), Meno Tomatala (PvdA, Nr.19) en Vic Latumahina (Krachtig Tiel, Nr.2).

Tweede Kamer

De 31-jarige Kaja Sariwating, één van de vier Tielse Molukkers die op de verkiezingslijsten staan voor de komende gemeenteraadverkiezingen: ‘Ik hoop dat meer Molukkers zich (in de toekomst) verkiesbaar stellen bij verkiezingen, ook voor de Tweede Kamer. We moeten het heft in eigen handen nemen en ons verhaal blijven vertellen, ook om als Molukse gemeenschap niet vergeten te worden.’

In de afgelopen raadsperiode had Tiel 2 Molukse raadsleden, te weten Rolvo Manuhutu (toen voor ProTiel) die het weer gaat proberen, en Laura Metiary (PvdA). In tegenstelling tot Kaja is Rolvo relatief lang actief in de lokale politiek, Kaja nauwelijks.

Molukse belangen

Vooropgesteld dat je als raadslid je op alle terreinen moet richten, geldt voor zowel Vic als Kaja dat het voortbestaan van het Moluks ontmoetingscentrum in de wijk als een specifiek punt waar zij alert op zullen zijn.

De in Kamp Lunetten in Vught geboren Rolvo ziet daarentegen geen majeure Molukse belangen om zich daar op te hoeven richten. Rolvo is als tiener nabij de Molukse wijk opgegroeid maar verkeert al lang niet echt meer tussen de Molukkers. Vic woont midden in de wijk en Kaja aan de rand. Beiden voelen en zien dagelijks de bewegingen in de wijk en zeker ook in het ontmoetingscentrum, waar van alles gebeurt. Kaja: ‘de gehele buurt heeft profijt van de activiteiten.’

Voor Rolvo geldt dat het belangrijk is om je stempel te drukken op veranderingen in je nabije leefomgeving. ‘Een multiculturele samenleving vind ik belangrijk voor de volgende generaties. Kernwoorden integratie en acceptatie daarbij zijn uiterst belangrijk. Bij ons, Molukkers, is dat goed gelukt,’ stelt Manuhutu.

Stemhokje

Vic Latumahina was het allereerste Molukse raadslid in Tiel, in de raadsperiode 1998-2002, toen voor de SP.

Ik ben nog nooit een Molukker op een stemburo of in een stemhokje tegengekomen die kwam stemmen. Als ik een gesprek probeer aan te knopen met een Molukse stadgenoot over de invloed die je kan uitoefenen met je stembiljet, duurt zo’n gesprek meestal maar kort. Het lijkt dan toch een ver-van-mijn-bed-show.’ In zijn werkzame leven als sociaal agoog had Vic vaak met de politiek en het stadbestuur en ambtelijk apparaat te maken in een aantal kleine en middelgrote gemeentes.

Molukse kandidaten

Kaja werkt als bestuurssecretaris bij een fonds die subsidies verleent voor projecten rondom de Tweede Wereldoorlog en veteranen (waaronder ook projecten over het KNIL, Molukkers).

Vic: ‘Toen ik in de jaren ’90 in de gemeenteraad zat, had ik een fulltime baan met onregelmatige werktijden en 3 uur reistijd per dag, terwijl het raadswerk (raads- en diverse commissievergaderingen. Dossierwerk, fractievergaderingen) minstens 20 uur per week kost. En ook in bands spelen.’

Ik werk nu niet meer, heb het wel druk met de gastlessen over de molukse geschiedenis, en veel andere dingen, maar houd genoeg tijd over voor het raadswerk.

Naast het gezin heeft Kaja ook het piano spelen en muziek luisteren als ontspanningsbezigheden. En net als Vic loopt Kaja al heel wat jaren de Nijmeegse Vierdaagse.

Rolvo Manuhutu is werkzaam als ICT-consultant.

De vierde Tielse molukker die met name op de PvdA verkiezingslijst staat, is de vorig jaar gepensioneerde verloskundige Meno Tomatala, die als ‘lijstduwer’ op de lijst staat.

* Dit artikel is eerder verschenen in de Marinjo van februari/maart 2018 en in aangepast vorm gepubliceerd op deze website.