Nieuwe samenstelling bestuur Buah Hati sinds januari 2022

Nieuwe samenstelling bestuur Buah Hati sinds januari 2022

Nieuwe samenstelling bestuur Buah Hati sinds januari 2022

Het bestuur van Buah Hati heeft sinds 1 januari 2022 enkele wijzigingen ondergaan. Vic Mailoa, Bram Pattinasarany en Daniel Tomatala zijn afgetreden.

Aftredend bestuurslid Vic Mailoa: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt om de stichting voor de komende jaren toekomstbestendig te houden. Zo hebben we een opbouwwerker en drietal bestuursleden voor de toekomst aangesteld. Er is genoeg te doen als stichting, maar het is nu écht tijd om het stokje over te dragen.’

De afgelopen jaren zijn Kaja Sariwating, Johnny Taihuttu, Guus Werinussa toegetreden tot het bestuur. De rolverdeling binnen het huidige bestuur is:

voorzitter Kaja Sariwating,

secretaris Guus Werinussa,

penning-meester Johnny Taihuttu.

‘Het wijkontwikkelingsplan, behoud van onze subsidie, renovatie van het stichtingsgebouw en een betaalde medewerker voor de stichting. Het zijn maar een aantal voorbeelden waar onze voorgangers zich voor hebben ingezet sinds begin jaren ’90, maar waar we nog steeds veel profijt van hebben. Bij deze wisseling van de wacht gaan we veel ervaring missen en tegelijkertijd ben ik juist heel positief over de toekomst met de nieuwe mensen’, aldus Kaja.

Vanwege de corona-maatregelen is een eerder geplande afscheidsreceptie uitgesteld. Hiervoor wordt nog een nieuwe datum gepland.