Over Buah Hati

Buah Hati is het informatiepunt voor de Molukse gemeenschap in Tiel, de gesprekspartner voor organisaties en gemeente en de verbinder van de Molukse gemeenschap in Tiel. Buah Hati bouwt op drie pijlers:

Pijler 1: Informatiepunt voor iedereen

Door de vele decentralisaties hebben bewoners vragen over wat hun mogelijkheden, rechten of plichten zijn in bepaalde situaties. Buah Hati biedt een plek waar alle bewoners met adequate sociale vragen over wonen, leven of zorg terecht kunnen. Buah Hati gebruikt daarvoor spreekuren en verwijst bewoners zoveel door naar het juiste adres.

Pijler 2: Gesprekspartner

Buah Hati is de gesprekspartner voor de politiek, de gemeente, woningbouwvereniging en uiteenlopende andere partijen die relevant zijn voor de Molukse samenleving op sociaal-maatschappelijk vlak. Buah Hati legt en onderhoudt daarvoor contact met organisaties in de regio en luistert goed naar signalen die bij de stichting binnenkomen. Verder raadpleegt Buah Hati de gemeenschap door middel van werkgroepen en informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Pijler 3: Verbinder en ondersteuner

Er zijn in Tiel vele uiteenlopende groepen actief op het gebied van Molukse cultuur, dans, educatie of muziek. Buah Hati is er voor alle Molukkers in Tiel en omstreken. Als (regionaal) platform voor Molukkers in Tiel ondersteunt Buah Hati deze specifieke groepen. Dit doet Buah Hati onder meer door ze ingangen tot netwerken te bieden en hen te ondersteunen via gezamenlijke activiteiten. Buah Hati zoekt als verbindende organisatie actief contact met deze groepen en brengt ze, waar mogelijk, met elkaar in contact.