Sociale kaart

De sociale kaart bestaat uit een beknopte zorg wegwijzer t.b.v. de Molukse gemeenschap Tiel en omstreken. Heeft u vragen over de sociale kaart of komt u er niet uit en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met 1 van de sleutelpersonen of stuur een mail naar ouderenzorg@buahhati.nl.

Voor de volledige sociale kaart voor de gemeente Tiel verwijzen wij u naar: Gemeente Tiel: Wonen Welzijn en Zorg >

Gemeente Tiel: Wet Maatschappelijke Ondersteuning >
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2 Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

  • huishoudelijke hulp
  • woningaanpassingen
  • een rolstoel of scootmobiel
  • taxivervoer
  • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
  • mantelzorgondersteuning
  • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
  • beschermd wonen

Gemeente Tiel: Zorg en Ondersteuning >
Alles over zorg en ondersteuning, vanuit eigen kracht en netwerk én vanuit de Wmo, Wlz of een andere wet.

Gemeente Tiel: Wonen en Huishouden >
Over woningen en woonvormen, mogelijkheden om thuis te blijven wonen, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, opvang, verhuizen & veiligheid in huis

Gemeente Tiel: Vervoer >
Mogelijkheden om mobiel te blijven. Bijvoorbeeld met een rolstoel of ander hulpmiddel. Voor de langere afstand kunt u (met hulp) reizen met een taxi, bus of trein.

Gemeente Tiel: Zorgen voor een Ander >
MantelzorgNL >
Voor iemand uit uw omgeving zorgen heet mantelzorgen. Tips en hulp voor mantelzorgers.

Zinzia Zorggroep: Verpleeghuis Rumah Kita >
Nusantara: Rumah Saya >
Voor als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is.

Alzheimer Nederland >
Alzheimer Nederland is dé patientenorganisatie voor mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland behartigt de belangen in zorg en politiek en biedt op  verschillende manieren ondersteuning. Meer (algemene) informatie over dementie:

Alzheimer Nederland: Samen dementie vriendelijk >
Vergroot je kennis over dementie en leer omgaan met mensen met dementie.

Alzheimer Nederland: Tips en Informatie >
Hier vindt u handige tips en informatie over het omgaan met dementie. Ook kom je hier in contact met lotgenoten en experts.