Terugblik bewonersbijeenkomst Molukse wijk Bemmel

Terugblik bewonersbijeenkomst Molukse wijk Bemmel

Afgelopen zaterdag vond in het gebouw van Buah Hati een bijeenkomst plaats voor bewoners uit de Molukse wijk in Bemmel en woningcorporatie Waardwonen. Dit naar aanleiding van plannen om de woningen in de Molukse wijk in Bemmel te verbeteren. Buah Hati en woningcorporatie SCW Tiel organiseerden een bijeenkomst over de eigen ervaringen met de wijkvernieuwing van de Molukse wijk in Tiel.

Presentatie over eigen ervaringen

De bijeenkomst werd geopend door Kaja Sariwating (bestuur Buah Hati) en John van de Staak (manager vastgoed bij SCW Tiel). ‘In Tiel zijn wij in 2009 gestart met de wijkvernieuwing van 71 woningen in de Molukse wijk. Hopelijk kunnen wij de mensen in Bemmel op weg helpen,’ aldus Sariwating. Hanke Gielen, directeur-bestuurder van Waardwonen, vertelde kort iets over de plannen voor wijkrenovatie in de Molukse wijk in Bemmel. In een presentatie van een uur hoorden de ruim 50 aanwezige bewoners hoe in Tiel de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling aan wijk.

Actieve inbreng bewoners

Tijdens de bijeenkomst stelden verschillende bewoners vragen. Bijvoorbeeld over de isolatie in de renovatiewoningen, de huurprijs van een nieuwbouwwoning en tijdelijke huisvesting vanwege intensieve renovatie in de woningen. ‘In Tiel hebben wij ervoor gekozen om alle Molukse bewoners tijdelijk een wisselwoning aan te bieden in de eigen Molukse wijk. Dit was een lastige opgave, maar uiteindelijk kon iedereen in de eigen wijk blijven terwijl de eigen woning werd gerenoveerd.’

Woonvisie op de Molukse wijk

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld over de visie van woningcorporaties in het land op de Molukse wijken. Van der Staak: ‘Ik spreek niet voor alle corporaties, maar wij zijn heel duidelijk geweest richting de mensen. Wij wilden samen bouwen aan een betere wijk. Dat doe je met de mensen die er al wonen. Uitgangspunt is altijd behoud van de Molukse wijk geweest.’ Na afloop werd een rondleiding gegeven door de Molukse wijk in Tiel. De dag werd afgesloten met een lunch.

Meer informatie

Aanleiding van de bijeenkomst is de voorgenomen wijkvernieuwing van de Molukse wijk in Bemmel. Op verzoek van een bewonerscommissie die daarbij betrokken is organiseerde Buah Hati een bijeenkomst. Vragen over deze bijeenkomst kunt u stellen via kaja@buahhati.nl