Terugblik lezingen ‘Gedeelde smart’

Terugblik lezingen ‘Gedeelde smart’

Afgelopen zaterdag vonden bij Buah Hati twee lezingen plaats. De middag werd geopend met een korte kennismaking met Thea van Vulpen, opbouwwerker bij Buah Hati sinds mei 2018. Thea blikte ook vooruit op activiteiten die Buah Hati de volgend jaar wil organiseren. Tijdens de middag waren 35 mensen aanwezig.

Pijn en teleurstelling

In twee lezingen werden de aanwezigen meegenomen in pijn en teleurstelling uit de Molukse historie. Dinah Marijanan  verzorgde als eerste een lezing over het leven van Njonja Soumokil, de vrouw van mr. dr. Chris Soumokil. Dinah schreef eerder het boek ‘Njonja’ over haar leven aan de hand van notities en gesprekken met Njonja, de ‘first lady’ van de RMS. Dinah vertelde over de tijd van de guerillastrijd in de binnenlanden van Seram en het moment dat Njonja hoorde dat haar man om het leven was gekomen. Een boek dat tot de dag van vandaag niet gesloten is. Dinah:

‘Njonja weet tot de dag van vandaag niet waar het man begraven is.’

Molukse wortels

Na een korte pauze was het de beurt aan José Imlabla. Zij vertelde openhartig over haar Molukse wortels en de komst van haar familie naar Nederland. ‘De ouders van mijn vader voelden pijn en verdriet. De vader van mijn moeder heeft in de oorlog zulke nare dingen meegemaakt, dat hij die momenten steeds opnieuw herleefde. Ook hier in Nederland’, aldus José. José probeert in het dagelijks leven mensen te helpen met het verwerken van trauma’s, ook Molukkers. In haar lezing gaf zij in een inkijkje in haar praktijk.

De lezing van José leidde tot een interactief gesprek met alle deelnemers. José ging namelijk óók in op de ‘kille’ ontvangst van KNIL-militairen in Nederland, het oneervol ontslag en beloftes van de Nederlandse overheid en wat dat betekent voor nieuwe Molukse generaties in Nederland. José:

‘Bevestiging zoeken is vooral aanvaarden en bewust erkennen van verlies. Voor de verwerking moet je kijken wat dat verlies voor jezelf betekent.’

Meer informatie

Buah Hati hoopt in 2019 een aantal activiteiten te organiseren. Van Vulpen: ‘We hopen volgend jaar een aantal lezingen te organiseren. Daarnaast zijn er ideeën voor een reüniedag voor Molukse familise die eerder in Tiel hebben gewoond, maar door de jaren heen Tiel hebben verlaten. Dit is nog in ontwikkeling.’ Buah Hati stelt sinds enige tijd budget beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Meer informatie over deze activiteitenregeling is hier te vinden.