Vacature: ervaren opbouwwerker gezocht!

Vacature: ervaren opbouwwerker gezocht!

Stichting Buah Hati in Tiel zoekt voor de uitvoering van de door haar opgestelde activiteiten en het nog nader te ontwikkelen beleidsplan een

ERVAREN OPBOUWWERKER

voor 32 uur per week

Functie omschrijving
De opbouwwerker is onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast met maatschappelijke activering en participatie door:

 • het initiëren, faciliteren en ondersteunen van activiteiten ter verbetering van  het woon-, werk- en leefklimaat en de omgevingscondities;
 • bewustwording te stimuleren van eigen normen, waarden en mogelijkheden van deelnemers en het beïnvloeden van sociale veranderingsprocessen;
 • begeleiding van deelnemers bij de uitvoering van bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven;
 • stimulering van zelforganisatie en het benutten van talenten van deelnemers;
 • informeren, adviseren en ondersteunen van mensen op het terrein van welzijn, informele zorg en sociaal-maatschappelijke zaken;
 • nieuwe input te geven aan de beleidsvorming van onze stichting.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. Aanstelling vindt plaats voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Functie eisen
Voor de functie-uitoefening zoekt het bestuur een professional die:

 • bekend is en affiniteit heeft met de Molukse gemeenschap – is een pré;
 • minimaal 3 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie;
 • beschikt over een relevante HBO werk- en denkniveau;
 • op zelfstandig wijze uitwerking geeft aan de taken, werkzaamheden en doelstellingen van de organisatie;
 • vraagstukken en wensen uit de doelgroep inventariseert, analyseert en weet om te zetten in een gericht plan van aanpak;
 • beschikt over ruime kennis van, inzicht in en een duidelijke visie op actueel opbouwwerk;
 • ervaren is in het coördineren van projecten en het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers;
 • sterk is in verbinden en samenwerken, een netwerker;
 • flexibel is en beschikt over een sociaal ondernemende, resultaatgerichte instelling en een actieve en open houding.

Sollicitatie en vragen
Sollicitatiebrief met CV kan uiterlijk tot en met 12 juli 2020 per mail worden verstuurd naar vic@buahhati.nl  ter attentie van de heer Vic Mailoa onder vermelding van ‘vacature opbouwwerker’. Nadere informatie over de vacature is eveneens verkrijgbaar bij Vic Mailoa, telefoon 06-8312 4097.

Organisatieprofiel
De stichting Buah Hati is een Molukse welzijnsinstelling die op een breed terrein activiteiten stimuleert, organiseert en presenteert. Zij vervult een brugfunctie naar de samenleving waar het betreft informatie uitwisseling, pleitbezorging en belangenbehartiging ten behoeve van het welzijn en welbevinden als ook ten behoeve van de culturele identiteit van de in Tiel wonende Molukkers. Voor de uitvoering van activiteiten beschikt de stichting over een eigen accommodatie.