Vacature opbouwwerker (32 uur per week)

Vacature opbouwwerker (32 uur per week)

* Deze vacature is inmiddels vervuld.

Stichting Buah Hati in Tiel zoekt voor de uitvoering van het door haar opgestelde activiteiten en het nog nader te ontwikkelen beleidsplan een Opbouwwerker (voor 32 uur per week).

Functie omschrijving
De opbouwwerker is onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast met maatschappelijke activering en participatie door:

 • het initiëren, faciliteren en ondersteunen van activiteiten ter verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat en de omgevingscondities;
 • bewustwording te stimuleren van eigen normen, waarden en mogelijkheden van deelnemers en het beïnvloeden van sociale veranderingsprocessen;
 • begeleiding van deelnemers bij de uitvoering van bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven;
 • stimulering van zelforganisatie en het benutten van talenten van deelnemers;
 • het informeren, adviseren en ondersteunen van mensen op het terrein van welzijn, informele zorg en sociaal maatschappelijke zaken;
 • nieuwe input te geven aan de beleidsvorming van onze stichting.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. Aanstelling vindt plaats voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Functie eisen
Voor de functie-uitoefening zoekt het bestuur een professional die:

 • bekend is en affiniteit heeft met de Molukse gemeenschap – is een pré;
 • minimaal 3 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie;
 • beschikt over een relevante HBO werk- en denkniveau;
 • op zelfstandig wijze uitwerking geeft aan de doelstellingen van de organisatie;
 • vraagstukken en wensen uit de doelgroep inventariseert, analyseert en weet om te zetten in een gericht plan van aanpak;
 • beschikt over ruime kennis van, inzicht in en een duidelijke visie op actueel opbouwwerk;
 • ervaren is in het coördineren van projecten en het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers;
 • sterk is in verbinden en samenwerken, een netwerker;
 • flexibel is en beschikt over een sociaal ondernemende, resultaatgerichte instelling en een actieve en open houding.

Sollicitatie en vragen
Sollicitatiebrief met CV kan uiterlijk tot en met 24 maart a.s. per mail worden verstuurd naar info@buahhati.nl ter attentie van de heer Vic Mailoa onder vermelding van ‘vacature opbouwwerker’. Nadere informatie over de vacature is eveneens verkrijgbaar bij Vic Mailoa, telefoon 06-8312 4097 of 0344-616629.

Organisatieprofiel
De stichting Buah Hati is een Molukse welzijnsinstelling die op een breed terrein activiteiten stimuleert, organiseert en presenteert, tevens een brugfunctie vervult naar de samenleving waar het betreft informatieuitwisseling, pleitbezorging en belangenbehartiging ten behoeve van het welzijn en welbevinden als ook ten behoeve van de culturele identiteit van de in Tiel wonende Molukkers. Voor de uitvoering beschikt de stichting over een accommodatie.

Deze vacature is ook verschenen in de vacaturebank van Indeed.