Verantwoording

Voor de komende jaren is aan Buah Hati een subsidie toegekend door de gemeente Tiel. De toegekende opdracht is uitgewerkt in het Beleidsplan Buah Hati 2018-2021 dat functies en projecten (voor de lange termijn) beschrijft.

2018

  • Het aantal pageviews op de website groeide van 1.109 naar 2.418
  • Buah Hati is gestart met een maandelijkse nieuwsbrief
  • Buah Hati gaf invulling aan de functie belangenbehartiging, onder andere door te participeren in het Wijkontwikkelingsplan van de SCW
  • Het aantal groepsactiviteiten groeide naar circa 125 in 2018, met name voor de doelgroep ouderen. Het accent is verlegd naar groepsactiviteiten die door vrijwilligers zélf worden uitgevoerd