Aankondiging: vier woningen aangeboden in Molukse wijk

Aankondiging: vier woningen aangeboden in Molukse wijk

Volgende week – woensdag 17 april 2019 – worden via de website van Woongaard advertenties geplaatst voor vier sociale huurwoningen aangeboden in de Molukse wijk in Tiel. Buah Hati is nadrukkelijk niet betrokken bij de toewijzing van deze woningen, maar in samenspraak met SCW Tiel is afgesproken dat Buah Hati de achterban hierover informeert.

Woningen
Er worden drie woningen aangeboden in de Willem van Kesselstraat en één in de Diderik Vijghstraat. Deze woningen worden aangeboden, omdat het wijkontwikkelingsplan bijna is voltooid. Het gaat om woningen die zijn gerenoveerd.

Belangstellenden
Of iemand wel of niet een woning toegewezen krijgt wordt bepaald door de toewijzingscriteria van Woongaard, onder andere:

  • inkomensnorm
  • inschrijfduur bij Woongaard
  • het aantal aanmeldingen voor de beschikbare woningen
  • voorrang

Belangstellenden voor deze woningen kunnen gebruik van de voorrangsregeling. Kandidaten dienen als woningzoekende zijn ingeschreven en naast hun reactie voor deze woningen ook per e-mail aangeven, dat men (of zijn/haar partner) van Molukse afkomst is. Inschrijven kan via de website van Woongaard.

Meer informatie
Neem voor algemene informatie contact op met Buah Hati: info@buahhati.nl of telefonisch 0344-654099 en vraag naar Thea van Vulpen (op vrijdagen afwezig). Voor vragen over de toewijzing dient contact opgenomen te worden met SCW Tiel.