Naar de kerstmarkt in Münster (Duitsland) 

Naar de kerstmarkt in Münster (Duitsland) 

DAGTRIP PER TOURINGCAR NAAR

KERSTMARKT MÜNSTER (Duitsland)

Met de enorm stijgende prijsverhogingen van energiekosten, boodschappen, brandstof, etc. rijst allicht bij velen ongerustheid over de vraag of en hoe we betaalbaar warmpjes en gezellig de komende winterperiode kunnen doorbrengen en doorstaan. 

Kou, eenzaamheid en isolement verdragen zich zoals je weet allerminst met de behaaglijke warmte binnen de traditie van onze ‘wij-cultuur’ van “Ale rasa beta rasa” en “Lain sajang lain.” Reden te meer nu voor ons als Molukse welzijnsinstelling om de aandacht te richten op gemeenschappelijke activiteiten die de onderlinge solidariteit, betrokkenheid en eensgezindheid extra nadruk, betekenis en stimulans geven. Een aanzet daartoe is onder meer het volgende. 

Belangstellenden in de leeftijd van 18 jaar en ouder bieden we de gelegenheid om tegen een geringe bijdrage deel te nemen aan een gezellige, ontspannen dagtrip met een touringcar naar de aantrekkelijke Kerstmarkt in de Duitse stad Münster op zaterdag 3 december 2022. 

De binnenstad van Münster is sowieso een bezoek waard vanwege de schitterende historische koopmanshuizen die, tezamen met de 6 markten met elk zijn eigen uitstraling, temidden van de sfeerrijke kerstverlichting bij de bezoeker beslist een feëriek beeld oproepen. Je kunt tijdens de dagtrip in dit stadscentrum gemakkelijk van de ene naar de andere kerstmarkt wandelen. Zo’n 300 kerstkraampjes staan hier klaar om je als bezoeker te verwelkomen. 

BIJZONDERHEDEN 

  • Voor nadere informatie of vragen: 0344 – 654099, Benji Sariwating 
  • Aanmelden via e-mail info@buahhati.nl met vermelding van uw telefoonnummer voor eventueel deelnamebevestiging of vragen 
  • Kosten per persoon: € 20.= over te maken op bankrekeningnummer van stichting Buah Hati NL47 ABNA 0538 0293 23 onder vermelding van “Kerstmarkt Münster”, naam reserveerder  + aantal plaatsen. 

Deelname is definitief zodra de gevraagde gegevens en de verschuldigde kosten zijn ontvangen. 

Vertrek op zaterdag 3 december 2022 om 08.30 uur, aankomst in Münster om 11.00 uur. 

Opstapplaats: Tiel, kruising Wadenoyenlaan, Diderik Vijghstraat, Bisschop Adelboldlaan. 

 Vertrek voor terugreis vanuit Münster: 19.00 uur, aankomst in Tiel om 21.30 uur. 

 

VOL = VOL