Zorg

Buah Hati - ouderenzorg

 

Waarom zijn we gestart met onze zorg voor mensen met dementie.
Dementie is een progressieve ziekte. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij niet-westerse migrantengroepen komt dementie 3 tot 4 keer zoveel meer voor als bij de autochtone Nederlanders. 26%  van de inwoners in de gemeente Tiel heeft een niet-Nederlandse afkomst (migrant). Dementie is volksziekte nummer 1.

Het alarmerend hoge risico op dementie binnen onze gemeenschap is daarom voor ons aanleiding om de helpende hand te bieden aan dementerenden en hun mantelzorgers.

De gemeente Tiel heeft op 6 maart 2020 een overeenkomst getekend met Alzheimer Nederland, afd. Rivierenland om te werken aan een ‘dementie vriendelijke gemeente’.

Het ministerie van VWS heeft het programma Langer Thuis ontwikkeld. Daaronder vallen meerdere programma’s waaronder het programma Samen Ouder Worden. De uitvoerders van het project Samen Ouder Worden is o.a. MantelzorgNL. MantelzorgNL heeft inmiddels hulpprogramma’s lopen in 4 gemeenten waaronder Tiel.

Samen met MantelzorgNL zijn we in de gemeente Tiel gestart met onze zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Lieke Bos begeleidt dit project in Tiel met als doel om de niet-westerse migrantengroepen een stem te geven.

Ook het Landelijke Steunpunt Molukse Ouderen (LSMO) is in Tiel betrokken. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa ondersteunt ons met haar rijke ervaring in de Molukse gemeenschap als het gaat over ouderenzorg en zorg voor mensen met dementie.

Er is een kernteam gevormd: Buah Hati en dementie.

Het kernteam bestaat uit:

 • hulpverleners in de zorg rondom mensen met dementie;
 • mantelzorgers die gezorgd hebben/zorgen voor mensen met dementie;
 • sleutelpersonen. Sleutelpersonen zijn vrijwilligers en zijn getraind en gecertificeerd.

De training is een initiatief van Samen Ouder Worden-Ministerie VWS onder leiding van Lieke Bos.

Sleutelpersonen herkennen mensen met dementie en hebben geleerd hoe ermee om te gaan. Zij vormen een brug tussen de migrantengroepen en de zorgorganisaties.

Het kernteam wil werken aan de volgende doelen:

 • bespreekbaar maken van en de gemeenschap informeren over dementie;
 • het bevorderen van kennis over dementie.
 • Ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving;
 • een stem geven binnen de ons omringende samenleving, zodat hun behoefte gehoord wordt

Hoe?

 • Door samen te werken met verschillende organisaties, instellingen en specialisten om onze kennis over dementie te vergroten ten behoeve van de gemeenschap.
 • Trainingen volgen om kennis te vergroten, zodat de begeleiding van onze gemeenschap vakkundig en vakbekwaam gebeurt.
 • Thema avonden/activiteiten verzorgen op basis van de behoefte van de gemeenschap.


We zijn verheugd dat verschillende vrijwilligers zich hebben aangemeld om samen te
zorgen voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s).
Het is niet alleen een zorg van het kernteam. De zorg voor mensen met dementie gaat
ons allen aan.
Wij willen toekomstgericht werken en hopen dat we samen de faciliteiten kunnen bieden
voor onze families/gemeenschap in nood.
In ons aller belang!

De Huiskamer in Stichting Buah Hati is dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 voor 55 plussers beschikbaar. Wij nodigen iedereen uit die last hebben van bijvoorbeeld vergeetachtigheid of (beginnende) dementie om deze ochtenden gezellig samen doorte brengen. Uiteraard zijn mantelzorgers, familieleden of vrienden ook welkom om aanwezig te zijn. Onder het genot van koffie, thee en een gezamenlijk broodmaaltijd kan in een ongedwongen en ontspannen sfeer de ochtend worden doorgebracht en kunnenherinneringen of de laatste nieuwtjes met elkaar worden gedeeld.

Voor vervoer van en naar Buah Hati kunt u gebruik maken van de taxiservice van AUTOMOBIEL. Het lidmaatschap van AUTOMOBIEL bedraagt € 15,- per jaar. Daarmee kan men het hele jaar beperkt ritten aanvragen in de regio Tiel. Men betaalt dan de vrijwillige chauffeur € 0.30 per kilometer voor het vervoer.

Voor informatie over de taxiservice van AUTOMOBIEL is het telefoonnummer 088-7004100.

Er zijn vrijwilligers die samen met u willen wandelen. Een voorstel om samen te wandelen is op de vrijdagochtend vanaf 10:00. Het vertrekpunt zal zijn bij Stichting Buah Hati.
Heeft u een ander voorstel dan vernemen we dit graag van u via het e-mailadres
ouderenzorg@buahhati.nl of door gewoon Buah Hati binnen te stappen.

Bij onze ouderenactiviteiten maken we gebruik van zogeheten sleutelpersonen. De sleutelpersonen zijn vrijwilligers en hebben kennis van de gemeenschap en van de zorgorganisaties, -instellingen en -specialisten. Ze zijn bekend bij de huisartsen en de praktijkondersteuners en kunnen zodoende adviezen op maat verstrekken over waar men voor welke zorg bij wie of welke instelling terecht kan.
De dementie consulenten hebben een wachttijd van ongeveer 6 maanden. Als eerder
advies over vergeetachtigheid/dementie gewenst is: op woensdag kunt u terecht bij de sleutelpersonen tussen  10:00 en 12:00. Ook kunt u bij hen een verzoek voor een huisbezoek indienen.


Sleutelpersonen voor de Molukse gemeenschap zijn:

 • Mien Rutumalessy
 • Nancy Groenhuijzen-Metiary
 • Elise Siwabessy
 • Meno Tomatala-Nanarjain.

Voor advies kunt u terecht bij de sleutelpersonen op woensdag morgen tussen 10:00 en 12:00
Ook kunt u mailen naar: ouderenzorg@buahhati.nl

Wij begroeten u graag persoonlijk in de huiskamer bij Buah Hati!

Sociale kaart Buah Hati >
De sociale kaart bestaat uit een beknopte zorg wegwijzer t.b.v. de Molukse gemeenschap Tiel en omstreken. Heeft u vragen over de sociale kaart of komt u er niet uit en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met 1 van de sleutelpersonen of stuur een mail naar ouderenzorg@buahhati.nl.